Freezing & Cancellations

OneGym (dále jen „Společnost“) zpracovává Vaše osobní údaje uvedené výše nebo sdělené Společnosti za účelem uzavření a správy smlouvy, pro plnění svých zákonných povinností nebo se souhlasem člena pro zasílání obchodních sdělení. komunikace, nebo k jinému účelu, ke kterému dal člen souhlas. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících právních předpisů ČR a v souladu se Zásadami Společnosti pro nakládání s osobními údaji, ve kterých je uvedeno, jak Společnost nakládá. osobní údaje člena, jaké informace o členovi uchovává, jak jsou informace využívány a komu je případně předává.

Souhlasím, aby Společnost zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu mé e-mailové adresy za účelem zasílání reklamních sdělení (včetně akčních nabídek, voucherů, reklamních dárků, oznámení o soutěžích a jiných akcích) e-mailem.

I agree to the Company processing my personal data in the scope of the telephone number for the purpose of sending advertising messages (including promotional offers, vouchers, promotional gifts, announcements about competitions and other events) via SMS messages.